“สืบสานประเพณีปีใหม่ไทย”
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และสรงน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564 ที่ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ บึงพลาญชัย อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อส่งเสริมสืบสานเทศกาลงานประเพณีและศิลปวัฒนธรรมการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
โดยเน้นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ยึดหลัก D-M-H-T-T (Distancing (อยู่ห่างไว้) Mask wearing (ใส่มาสกัน) Hand washing (หมั่นล้างมือ) Testing (ตรวจให้ไว) ThaiChana (ใช้ไทยชนะ และหมอชนะ)อย่างเคร่งครัด