“เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน”
มณฑลทหารบกที่ 27 มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการและลูกจ้าง ประจำปี 2564 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครอง จำนวนทั้งสิ้น 354 ทุน เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 699,000 บาท โดยมี รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 คณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ เข้าร่วมมอบทุนในครั้งนี้ ซึ่งผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้เน้นย้ำไม่ให้บุตรของกำลังพลเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างเด็ดขาด และให้นำเงินทุนการศึกษาที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด