ศบภ.มทบ.27 ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด”
มณฑลทหารบกที่ 27 ลงตรวจพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำชี ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด
โดย แม่ทัพภาคที่ 2 มีกำหนดการตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์นำ้ลุ่มแม่น้ำชี ในวันที่ 6 ตุลาคม 2564 เพื่อร่วมวางแผนและประเมินสถานการณ์ ในการเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชน