“พิธี รับ-ส่ง หน้าที่ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27”

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00 น. สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 ประกอบพิธี รับ – ส่งหน้าที่ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 ระหว่าง คุณสุกัญญา แจ้งประจักษ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 (ท่านเดิม) และ คุณ เปรมปรีดิ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 (ท่านใหม่) ณ ห้องประชุมประเสริฐสงคราม กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด