“แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 27”
พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ผลัดที่ 2/64 ของหน่วย มทบ.27 และ ร.16 พัน.1 ค่ายประเสริฐสงคราม อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โดยมี พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ให้การต้อนรับและร่วมปฏิบัติภารกิจ
โดย แม่ทัพภาคที่ 2 เน้นย้ำด้านการฝึกให้เป็นไปตามระเบียบของ ทบ. และมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ตลอดจนการดูแลเอาใจใส่เรื่องสิทธิของกำลังพล และการพัฒนาคุณภาพชีวิตทหารกองประจำการ