“วันรวมน้ำใจให้กาชาด ประจำปี 2565”
พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมงาน “วันรวมน้ำใจให้กาชาด ประจำปี 2565” และร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนงานตามพันธกิจ และโครงการต่างๆของเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ในการช่วยเหลือสาธารณกุศล ผู้ประสบภัยและสาธารณภัยต่างๆและให้การสงเคราะห์ราษฎรผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน พร้อมด้วย นางดนิตา สมจิตต์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ณ ศาลาร้อยน้ำใจ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
ทั้งนี้ มณฑลทหารบกที่ 27 ได้สนับสนุนวงดนตรีคลาสิกแบนด์ จากหมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ 27 มาร่วมบรรเลงบทเพลงสร้างความสุขให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมภายในงาน