”มทบ.27 ตรวจความพร้อมกรรมวิธีการรับ – ส่งทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ผลัด 2/65”
พันเอก จิตรกร จันทร์สว่าง เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าตรวจความพร้อมกรรมวิธีการรับ – ส่งทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ผลัด 2/65 ในวันที่ 1 และ 3 พฤศจิกายน 2565 ณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม โดยได้เน้นย้ำให้ปฏิบัติตามนโยบายการ รับ – ส่ง ทหารกองประจำการของ กองทัพบก และ กองทัพภาคที่ 2 พร้อมทั้งการวางมาตรการรักษาความปลอดภัย และคัดกรองโรคเพื่อป้องกัน COVID – 19 อย่างเคร่งครัด