ศบภ.มทบ.27 โดย ร.16 พัน.3 นำกำลังพล ร่วมกับบุคลากร​ครูประจำศูนย์​พัฒนา​เด็กเล็ก​ อบต.ท่าหาดยาว เคลื่อนย้ายสิ่งของสำนักงาน​ และการทำความ​สะอาด​ ถอดสิ่งอุปกรณ์​ประกอบการเรียนการสอนออก​จากฝาผนัง​ เพื่อเตรียม​ทาสีห้องเรียนใหม่ ให้พร้อมสำหรับเปิดการเรียนการสอนต่อไป