“มทบ.27 นำความห่วงใยจากกองทัพบก มอบให้ครอบครัวน้องทหารใหม่”
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย พันเอกหญิง กมลทิพย์ ขันมั่น ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 และคณะแม่บ้าน ฯลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัว พลทหาร ชินกร วรชินา สังกัด กองร้อยมณฑลทหารบกที่ 27 ทหารกองประจำการ ผลัดที่ 2 /65 ที่มีความเดือดร้อนทางบ้าน ณ บ้านเลขที่ 140 หมู่ 1 บ.ดอนเรือ ต.ดอนโอง อ.โพธ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด เพื่อให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพ ผ้าห่มกันหนาว เสื้อกันหนาวให้แก่ครอบครัวน้องทหารใหม่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน แทนความห่วงใยจากกองทัพบก พร้อมทั้งให้น้องทหารใหม่ได้พบปะกับครอบครัวผ่านระบบ zoom เพื่อคลายความวิตกกังวล
โดย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 กล่าวให้กำลังใจ สร้างความเชื่อมั่นให้กับครอบครัวทหารใหม่ และพร้อมช่วยเหลือทุกเมื่อเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน เพื่อตอบแทนในความเสียสละที่ได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์และประชาชน