“ทหารใหม่ มทบ.27 ผลัด 2/65 พร้อมผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ น้อมรำลึกในหลวง ร.9”
น้องทหารใหม่ มทบ.27 ผลัด 2/65 พร้อมผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธ.ค.65 ณ โครงการทหารพันธุ์ดี มทบ.27 ซึ่งให้ทหารใหม่มีโอกาสได้พาพ่อเที่ยวชมฐานกิจกรรมต่างๆในโครงการทหารพันธุ์ดี มทบ.27 และทำกิจกรรมร่วมกัน พร้อมรับชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ของโครงการทหารพันธ์ดี มทบ.27 สำนักงานพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด,ประมงจ.ร้อยเอ็ด,สำนักงานเกษตร จ.ร้อยเอ็ด,ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด,กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,วิทยาลัยเกษตร จ.ร้อยเอ็ด และพัฒนาชุมชน จ.ร้อยเอ็ดในโอกาสนี้ทหารใหม่ มทบ.27 ได้ร่วมกันทำกิจกรรมมุทิตาจิตต่อบิดา เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ สร้างความประทับใจที่หน่วยได้จัดกิจกรรมดีๆให้แก่ทหารใหม่และญาติ