“มทบ.27 มอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ ทบ. ที่สอบเข้าในมหาวิทยาลัยของรัฐและวิทยาลัยพยาบาลของรัฐ ระดับ ป.ตรี”
พันเอก ภูวเดช อุทัยพรหม รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำกองทัพบก ที่สอบเข้าในมหาวิทยาลัยของรัฐและวิทยาลัยพยาบาลของรัฐ ระดับปริญญาตรี จำนวน 14 ทุน ทุนละ 10,000 บาท เป็นเงิน 140,000 บาท ณ บริเวณด้านหน้ากองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 โดยมีคณะผู้บังคับบัญชา และกำลังพลร่วมเป็นเกียรติในพิธี ฯ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับกำลังพลในสังกัด กองทัพบก ซึ่งมีรายได้น้อย และส่งเสริมให้กับบุตรของกำลังพล ได้รับการศึกษาสูงขึ้น ตามนโยบายส่งเสริมการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัดกองทัพบก