มทบ.27 ให้การต้อนรับ – ส่ง รอง ผอ.ศอญ.จอส.พระราชทาน และคณะฯ ในโอกาสเดินทางไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27/ผู้อำนวยการจิตอาสา มณฑลทหารบกที่ 27 มอบหมายให้ พันเอก ภูวเดช อุทัยพรหม รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27/ จิตอาสา 904 เป็นผู้แทนฯ ให้การต้อนรับ และส่ง พลตรี กัลย์สรรค์ จันทรเสน ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ 10 ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน และคณะฯ ในโอกาสเดินทางไปติดตามการดำเนินการจัดทำโครงการ โคก หนอง นา และ ร่วมกิจกรรม Open House ของ โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ และเสวนา แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ในเรื่องโครงการอารยเกษตร และการบำบัดยาเสพติดในรูปแบบของ ชุมชนบำบัด ให้แก่ผู้นำชุมชนในพื้นที่ ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อนำไปขยายผลสู่ชุมชน โดยมี นายอำเภอธวัชบุรี ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ และผู้อำนวยการท่าอากาศยานจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมให้การต้อนรับฯ ณ ท่าอากาศยานจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด