ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าตรวจเยี่ยม และสังเกตการณ์ การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก ประจำปี 2566 (ขั้นที่ 2)
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เดินทางเข้าตรวจเยี่ยม และสังเกตการณ์ การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก ประจำปี 2566 (ขั้นที่ 2 : การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย, สัมภาษณ์, ตรวจโรค และตรวจประวัติ. อาชญากรรม) ณ มณฑลทหารบกที่ 22 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมเข้าให้กำลังใจทหารกองประจำการ สังกัด มณฑลทหารบกที่ 27 ที่เข้าสอบขั้นที่ 2 สร้างขวัญกำลังใจที่ดีให้กับกำลังพล เป็นอย่างดียิ่ง