“เสธ.มทบ.27 ร่วมกิจกรรรมพัฒนาสัมพันธ์และตรวจเยี่ยมการคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ณ รร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย”
วันที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 1330 น. พันเอก ประยุทธ์ จันทรมหา เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสัมพันธ์และตรวจเยี่ยมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษา ในหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 (รด.) และรายงานตัวของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2,3 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี พันโท ชัยสิทธิ์ บำรุงสานต์ ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 27 ,รองผู้อำนวยการโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย, ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารให้การต้อนรับ
ทั้งนี้ ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 27 ได้จัดกิจกรรมพัฒนาสัมพันธ์ เพื่อสร้างเสริมอุดมการณ์ความรักชาติ ความรักสามัคคีในหมู่คณะสร้างความสนุกสนาน ผ่อนคลาย ให้แก่นักเรียนก่อนเข้าทำการคัดเลือกต่อไป