มทบ.27 ร่วมพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้แก่ราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนจากภัยหนาว ในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
พันเอก ภูวเดช อุทัยพรหม รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27(1) / หัวหน้าจิตอาสา904 มณฑลทหารบกที่ 27 เป็นผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าร่วมในพิธี มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 3,000 ผืน มอบให้แก่ราษฎรที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดาร ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีฐานะยากจนที่ประสบความเดือดร้อนจากภัยหนาว ในพื้นที่ 8 อำเภอ ประกอบไปด้วย อำเภอหนองฮีอำเภอโพนทราย อำเภออาจสามารถ อำเภอเสลภูมิ อำเภอโพนทอง อำเภอหนองพอก อำเภอโพธิ์ชัย และอำเภอเมยวดี โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฯ พร้อมด้วย นายนพดล จอมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายอำเภอหนองฮี หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธี ณ บ้านม่วงหวาน หมู่ที่ 12 ตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งประชาชนที่ได้รับมอบฯมีความปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และจะนำของที่ได้รับพระราชทานฯไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป
(วันที่ 11 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น.)