“พลทหารออนไลน์ มาแล้ว สมัครเลย”
ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 27 ลงพื้นที่พบปะผู้นำชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์พันธ์การรับสมัครทหารกองเกิน เข้ารับราชการ เป็นทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ(กรณีพิเศษ)ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2567 ในพื้นที่บ้านโนนเสถียร หมู่ 8 และบ้านโพน หมู่ 2 ตำบลยางใหญ่ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมกับขอความร่วมมือให้ช่วยประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้บุตรหลานในพื้นที่ที่สนใจได้รับทราบในทุกช่องทาง รวมทั้งได้ประชาสัมพันธ์ ผ่านหอกระจายเสียงของหมู่บ้าน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนเป็นอย่างดี