ศบภ.มทบ.27 ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในพื้นที่ บ.นางาม อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 /ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 ลงพื้นที่ตรวจสอบถนนที่ชำรุดระหว่างบ้านมะบ้า หมู่ 3 -บ้านนางาม หมู่ 4 ตำบลบึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งถูกน้ำเซาะขาด ระยะทางประมาณ 8-9 เมตร ทำให้ราษฎร บ้านนางาม ประสบปัญหาในการเดินทางไม่สามารถสัญจรทางรถยนต์ได้
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 ได้จัดกำลังพลจากกองร้อยช่วยเหลือประชาชน มณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมเรือท้องแบนติดเครื่องยนต์ ในการรับ-ส่งราษฎรที่เดินทางเข้า ออกหมู่บ้านร่วมกับชุดกู้ภัยตอบโต้ภัยพิบัติร้อยเอ็ด, กู้ภัยสาเกตนคร,กู้ภัยทางหลวงร้อยเอ็ด และช่วยอำนวยความสะดวกขนย้ายอาหาร-น้ำดื่ม และร่วมกรอกกระสอบทรายเพื่อทำแนวกั้นน้ำ
โดย กองร้อยช่วยเหลือประชาชน กองพันทหารช่างที่ 6 กองพลทหารราบที่ 6 จะได้ดำเนินการติดตั้งสะพานเครื่องหนุนมั่นอะลูมิเนียม M.4T.6 ให้แล้วเสร็จเพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรได้ต่อไป
ทั้งนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 /ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 ได้เน้นย้ำเรื่องของความปลอดภัย และระมัดระวังในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทหาร และราษฎรที่โดยสารเรือต้องสวมเสื้อชูชีพทุกครั้ง