“พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณต่อธงชัยเฉลิมพลและสวนสนาม เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี 2567 ของหน่วยทหารในพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดยโสธร”
วันที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 15.30 น. มณฑลทหารบกที่ 27 และกองพลทหารราบที่ 6 ประกอบพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี 2567 ของหน่วยทหารในพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดยโสธร โดยมี พลตรี ณัฏฐ์ ศรีอินทร์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 เป็นประธานในพิธี และมี พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ,นายชนินทร์ ทองสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ,นายนพดล จอมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด,นายกนก ศรีวิชัยนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองพลทหารราบที่ 6 , สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดยโสธร ร่วมพิธี ณ ลานสวนสนามค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
โดย ประธานในพิธี ได้นำกำลังพลที่ยังไม่เคยร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน กล่าวปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ซึ่งเป็นเครื่องหมายแทนองค์พระมหากษัตริย์ และ ได้อ่านโอวาทของผู้บัญชาการทหารสูงสุด เพื่อให้ทหารได้ยึดมั่นและรักษาคำสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบเพื่อส่วนรวมและประเทศชาติอย่างดีที่สุด