มทบ.27 ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกผักสวนครัวและพืชสมุนไพรพื้นบ้าน ณ PEA ร้อยเอ็ด
พลตรีประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกิจกรรมโครงการ PEA ร้อยเอ็ดปลูกผัก สวนครัวและพืชสมุนไพรพื้นบ้าน ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วย ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด, หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด, ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด, หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมปลูกผักสวนครัวและพืชสมุนไพร ซึ่งเมล็ดพันธุ์พืชผัก ได้รับพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้รับมอบ และส่งมอบให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด และจะขยายไปยังพื้นที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอ เพื่อปลูกไว้บริโภค เป็นการลดรายจ่ายและสามารถนำไปต่อยอดปลูกที่บ้านได้ ส่งเสริมให้มีการดำรงชีพอย่างมีความสุข ช่วยลดภาวะโลกร้อน และภายหลังการเปิดกิจกรรม คณะฯ ได้เข้าเยี่ยมชม สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ได้รับรางวัลศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ด้วย