“ทหารร้อยเอ็ด บูรณาการทุกภาคส่วน ตรวจสารเสพติด จนท.ของรัฐ”
เช้าวันที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง, เจ้าหน้าที่ตำรวจ และ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อำเภอหนองพอก อำเภออาจสามารถ และอำเภอสุวรรณภูมิ ออกปฏิบัติการ ยุทธการสาเกตนคร กวาดล้างยาเสพติด จังหวัดร้อยเอ็ด ตรวจปัสสาวะเจ้าหน้าที่ พนักงาน, ลูกจ้าง, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประมาณ 300 คน เพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าของรัฐไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด จากการตรวจไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะแต่อย่างใด และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน