วันจันทร์, มิถุนายน 21, 2021

ทหารพันธุ์ดีช่วยเหลือประชาชนฝ่าวิกฤติโควิด-19

#ทหารพันธุ์ดีช่วยเหลือประชาชนฝ่าวิกฤติโควิด-19 ทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27 นำผักและผลผลิตในโครงการมาจำหน่ายในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดให้แก่ กำลังพล และประชาชนชุมชนรอบค่ายประเสริฐสงครามเป็นประจำทุกวันในช่วงเย็น เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในช่วงวิกฤติการระบาดของโรคโควิด-19

“มณฑลทหารบกที่ 27 ดำเนินการสำรวจ ซ่อมแซม และปรับปรุงสาธารณูโภคพื้นฐาน โรงเรียนเครือข่ายทหารพันธุ์ดี...

“มณฑลทหารบกที่ 27 ดำเนินการสำรวจ ซ่อมแซม และปรับปรุงสาธารณูโภคพื้นฐาน โรงเรียนเครือข่ายทหารพันธุ์ดี ตามโครงการ “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” จำนวน...

มทบ.27 ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 5/2564

มทบ.27 ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 5/2564 พันเอก ภูวเดช อุทัยพรหม รองเสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 27 เป็นผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่...

“ส่งน้องสุดท้องจากรั้ว มณฑลทหารบกที่ 27 สู่รั้ว โรงเรียนนายสิบทหารบก”

"ส่งน้องสุดท้องจากรั้ว มณฑลทหารบกที่ 27 สู่รั้ว โรงเรียนนายสิบทหารบก" ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27  ได้พบปะและให้โอวาท ว่าที่นักเรียนนายสิบทหารบก ให้น้องๆทุกคน ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเพื่อเป็นกำลังสำคัญของกองทัพบก...

“กรมสมเด็จพระเทพฯ’เสด็จฯทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27 ค่ายประเสริฐสงคราม จังหวัดร้อยเอ็ด”

“กรมสมเด็จพระเทพฯ'เสด็จฯทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27 ค่ายประเสริฐสงคราม จังหวัดร้อยเอ็ด” 20 พฤษภาคม 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี...

ลงพื้นที่ร่วมประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีหมายกำหนดการเสด็จพระราชดำเนิน ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ (เป็นการส่วนพระองค์) พื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 20...

ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ

มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด (เป็นการส่วนพระองค์) ในวันพฤหัสบดีที่ 20...

“มณฑลทหารบกที่ 27 มอบเมล็ดพันธ์ุผักพระราชทานโรงเรียนเครือข่ายโครงการ ทหารพันธุ์ดี ”ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย...

“มณฑลทหารบกที่ 27 มอบเมล็ดพันธ์ุผักพระราชทานโรงเรียนเครือข่ายโครงการ ทหารพันธุ์ดี ”ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย ตามพระราชดำริ” ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ...

“สร้างการเรียนรู้ สู่โรงเรียนเครือข่ายทหารพันธุ์ดี”

“สร้างการเรียนรู้ สู่โรงเรียนเครือข่ายทหารพันธุ์ดี” โครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27 อบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ การปลูกผักปลอดภัย การเลี้ยงสัตว์ ให้แก่ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา...

การประชุมในการเตรียมการรับเสด็จฯ

เมื่อ 8 พ.ค. 64 เวลา 1030 พล.ต. ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผบ.มทบ.27...

Facebook

YouTube