วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 25, 2024

ประกาศ มณฑลทหารบกที่ 27

ประกาศ มณฑลทหารบกที่ 27 เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน (ชาย/หญิง) เพื่อเข้าบรรจุเข้ารับราชการ (อัตราสิบเอก) ประจำปีงบประมาณ 2565...

ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน(ชาย)

มณฑลทหารบกที่ 27 ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน(ชาย) เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 อัตรา คือ...

ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน (ชาย/หญิง)

มณฑลทหารบกที่ 27 ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน (ชาย/หญิง) เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 2...

ประกาศศาลมณฑลทหารบกที่ 27

ประกาศศาลมณฑลทหารบกที่ 27 เรื่อง ประกาศให้เจ้าของทรัพย์สินยื่นคำร้องขอเข้ามาในคดี ตาม มาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534

Facebook

YouTube