วันอังคาร, มกราคม 18, 2022

พันเอก ชินวิช เจริญพิบูลย์ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานพิธีเปิดการจัดกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนต้านยาเสพติด...

เมื่อ 4 กันยายน 2560  พลตรีณัฐชนก ศิริทีปตานนท์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27/ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด มอบให้ พันเอก...

เมื่อวันที่ ๒๒ ส.ค.๖๐ พ.อ.วินัย เจริญศิลป์ รอง...

กกพ.มทบ.๒๗ : เมื่อวันที่ ๒๒ ส.ค.๖๐ พล.ต.ณัฐชนก ศิริทีปตานนท์ ผบ.มทบ.๒๗ ได้กรุณาให้ พ.อ.วินัย...

พล.ต.ณัฐชนก ศิริทีปตานนท์ ผบ.มทบ.27 เป็นประธานในพิธีรับมอบประกาศนียบัตรและปิดการอบรมนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร

๒๕ ส.ค.๖๐ พล.ต.ณัฐชนก ศิริทีปตานนท์ ผบ.มทบ.๒๗ เป็นประธานในพิธีรับมอบประกาศนียบัตรและปิดการอบรมนายทหารประทวนเลื่อน,ฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องอบรม...

พ.ต.สมเกียรติ ถือมาลา หน.ฝสส.มทบ.27 พร้อมกับกำลังพลฝ่ายสื่อสารฯ ...

พ.ต.สมเกียรติ  ถือมาลา หน.ฝสส.มทบ.27 พร้อมกับกำลังพลฝ่ายสื่อสาร มทบ.27 เยี่ยมเยือนให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย และมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ณ บ้านดินดำ ต.ดินดำ...

มทบ.27 และมูลนิธิเวิร์คพอยท์ทีวี เดินทางเข้าไปให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย

มณฑลทหารบกที่ 27 สนับสนุนทั้งรถทั้งเรือและกำลังช่วยเหลือมูลนิธิเวิร์คพอยท์ทีวี เดินทางเข้าไปให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์  นำนักร้องในสังกัด ไปขับกล่อม คลายเครียด  แจกสิ่งของ และร่วมกินข้าวจับเข่าคุย ถามข่าวชาวบ้านจนถึงที่

พล.ต.ณัฐชนก ศิริทีปตานนท์ ผบ.มทบ.27 พร้อมด้วยคุณสุกัญจน์ธิมา...

เมื่อ 11 ส.ค.60 เวลา1100 พล.ต.ณัฐชนก  ศิริทีปตานนท์  ผบ.มทบ.27/ผบ.กกล.รส.จว.ร.อ.พร้อมด้วยคุณสุกัญจน์ธิมา  ศิริทีปตานนท์ ประธานชมรมแม่บ้านมณฑลทหารบกที่27 พร้อมคณะ...

ผู้แทน มทบ.๒๗ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรถเข็นวีลแชร์ สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ

เมื่อ ๑๑ ส.ค.60 เวลา ๐๙๓๐ พล.ต.ณัฐชนก  ศิริทีปตานนท์ ผบ.มทบ.27/ผบ.กกล.รส.จว.ร.อ. มอบให้ พ.ต.ยศวัจน์...

พิธีเปิดการฝึกอบรมนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร (นชง.) ประจำปี ๒๕๖๐

เมื่อ ๑๐๐๙๐๐ ส.ค.๖๐ พล.ต.ณัฐชนก ศิริทีปตานนท์ ผบ.มทบ.๒๗ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร(นชง)ประจำปี ๒๕๖๐ รวมทั้งสิ้น ๒๗...

Facebook

YouTube