วันอาทิตย์, พฤษภาคม 24, 2020
ปก
ปกรอง

คู่มือการปฏิบัติงาน KM

พลตรีธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 รับมอบเงินจำนวน...

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 พลตรีธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่...

มทบ.27 เก็บเกี่ยวผลิตผลทางการเกษตรในโครงการทหารพันธ์ุดีออกจำหน่ายในราคาประหยัดเพื่อลดรายจ่ายให้กับประชาชนในสถานการณ์โรคไวรัส COVID – 19

มทบ.27 เก็บเกี่ยวผลิตผลทางการเกษตรในโครงการทหารพันธ์ุดีออกจำหน่ายในราคาประหยัดเพื่อลดรายจ่ายให้กับประชาชนในสถานการณ์โรคไวรัส COVID – 19 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม...

“เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน ” มทบ.27 นำน้องทหารกองประจำการ เดินทางไปเยี่ยมเยียนครอบครัว

“เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน ” มทบ.27 นำน้องทหารกองประจำการ เดินทางไปเยี่ยมเยียนครอบครัว วันที่ 22 พฤษภาคม...

PEOPLE

LIFE