วันพุธ, ตุลาคม 14, 2020
ปก
ปกรอง

คู่มือการปฏิบัติงาน KM

ผบ.มทบ.27 ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ผบ.มทบ.27 ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม...

ผบ.มทบ.27 นำกำลังพลประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9

ผบ.มทบ.27 นำกำลังพลประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม...

มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม...

PEOPLE

LIFE