วันอังคาร, มกราคม 19, 2021
ปก
ปกรอง

คู่มือการปฏิบัติงาน KM

มณฑลทหารบกที่ 27 จัดพิธีถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันกองทัพไทย

มณฑลทหารบกที่ 27 จัดพิธีถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันกองทัพไทย วันที่ 18 มกราคม 2564...

18 มกราคม วันกองทัพไทย

18 มกราคม วันกองทัพไทย มณฑลทหารบกที่ 27 ได้จัดบรรยาย ประวัติศาสตร์ชาติไทย...

“มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล”

“มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล” วันที่ 18 มกราคม 2564 มณฑลทหารบกที่...

PEOPLE

LIFE