วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 25, 2024

มณฑลทหารบกที่ 27 นำวงดนตรีคลาสสิคแบนด์ จัดแสดงดนตรี สร้างความสุข ผ่อนคลาย...

#กองทัพบกเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนในทุกโอกาส มณฑลทหารบกที่ 27 นำวงดนตรีคลาสสิคแบนด์ จัดแสดงดนตรี สร้างความสุข ผ่อนคลาย แก่บุคคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยโควิด-19 ณ โรงพยาบาลสนามกองทัพบก...

“บำบัดทุกข์ ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน”

#ทหารมีไว้ทำไม “บำบัดทุกข์ ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน” เสียสละเตียงนอน ให้แก่ผู้ที่ต้องกักกันตัวเพื่อสังเกตอาการ ที่ อบต.เหนือเมือง และ อบต.รอบเมือง จ.ร้อยเอ็ด มณฑลทหารบกที่ 27...

มณฑลทหารบกที่ 27 สนับสนุนวิทยากรบรรยายปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนฯ

มณฑลทหารบกที่ 27 สนับสนุนวิทยากรบรรยายปลูกจิตสำนึกให้เยาวชน ได้แสดงออกถึงความรัก ความสามัคคี ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ บรรพบุรุษไทยและมีจิตสำนึกความเสียสละต่อส่วนรวม สังคม...

มอบรางวัลประกวดการตั้งชื่อบทเพลงรักชาติ จำนวน 3 บทเพลง

มณฑลทหารบกที่ 27 จัดพิธีมอบรางวัลประกวดการตั้งชื่อบทเพลงรักชาติ จำนวน 3 บทเพลง ซึ่งอำนวยการผลิตโดย มณฑลทหารบกที่ 27 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของ...

ผบ.มทบ.27 เดินทางไปตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เดินทางไปตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 และให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานให้แก่ เจ้าหน้าที่ทหารสารวัตร และ สมาชิกอาสารักษาดินแดน...

“ห่วงใย คนไทยไม่ทิ้งกัน”

“ห่วงใย คนไทยไม่ทิ้งกัน” ขุนภักดี 27 พร้อมด้วย ผู้นำชุมชน และ อสม.ในพื้นที่ เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้ที่กลับมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดที่กักตัวอยู่ในสถานที่ชุมชนจัดไว้ให้ พร้อมทั้งนำศิลปะหมอลำพื้นบ้าน...

“เราคือ…คนไทย”

เราคือ...คนไทย” “มณฑลทหารบกที่ 27 เทิดทูน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” มณฑลทหารบกที่ 27 นำกำลังพล นายทหาร นายสิบ...

“มณฑลทหารบกที่ 27 บูรณาการร่วมจัดตั้งจุดตรวจป้องกันบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง”

“มณฑลทหารบกที่ 27 บูรณาการร่วมจัดตั้งจุดตรวจป้องกันบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง” เจ้าหน้าที่ทหารสารวัตร มณฑลทหารบกที่ 27 บูรณาการร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ จัดตั้งจุดตรวจ บริเวณด่านตรวจ อ.สุวรรณภูมิ...

“ห่วงใย เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน”

“ห่วงใย เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน” พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบหมายให้ พันโท สมบูรณ์ ไชยขาว...

แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2...

แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 จังหวัดยโสธร พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่...

Facebook

YouTube