วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 25, 2024

กิจวัตรประจำวันของน้องทหารใหม่(ช่วงเช้า)

กิจวัตรประจำวันของน้องทหารใหม่(ช่วงเช้า) ตื่นเช้า(05.30 น.) วัดอุณหภูมิร่างกายเพื่อประเมินอาการ หลังจากนั้นครูฝึกได้พาน้องๆออกกำลังกาย เพื่อพัฒนาสมรรถภาพร่างกาย วันนี้เริ่มฝึกบุคคลท่าเบื้องต้น ซึ่งครูฝึกได้ประเมินสภาพอากาศแล้วมีความเสี่ยงต่อการฝึก จึงให้น้องๆแต่งกายชุดครึ่งท่อนในการฝึก หลีกเลี่ยงการฝึกหนัก และดื่มน้ำมากๆอย่างน้อยชั่วโมงละ...

“ส่งความห่วงใย มอบให้ครอบครัวน้องทหารใหม่”

“ส่งความห่วงใย มอบให้ครอบครัวน้องทหารใหม่” พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวทหารใหม่ ผลัด 1/2565 จำนวน...

มทบ.27 ร่วมพิธีการมอบบ้านผู้สูงอายุตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2565

มทบ.27 ร่วมพิธีการมอบบ้านผู้สูงอายุตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบหมายให้ พันเอก...

“มทบ.27 ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต คน101 รวมพลังช่วยกาชาด ร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันกาชาดโลก”

“มทบ.27 ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต คน101 รวมพลังช่วยกาชาด ร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันกาชาดโลก” พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าเยี่ยมให้กำลังพลจิตอาสาพระราชทานและประชาชนที่ร่วมบริจาคโลหิต...

“ รักชาติ รักศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์”

“ รักชาติ รักศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์” พันเอก ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 นำกำลังพล นายทหาร...

“ผบ.มทบ.27 พบปะทหารใหม่ผ่านระบบออนไลน์”

“ผบ.มทบ.27 พบปะทหารใหม่ผ่านระบบออนไลน์" พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย พันเอก ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที...

“มอบถุงยังชีพเพื่อการศึกษา สานฝัน ปันสุขให้กับน้องนักเรียน”

“มอบถุงยังชีพเพื่อการศึกษา สานฝัน ปันสุขให้กับน้องนักเรียน” พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีมอบ “ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา” จำนวน...

“พิธีบวงสรวงก่อสร้างองค์พญานาคอ่างเก็บน้ำธวัชชัย จ.ร้อยเอ็ด”

“พิธีบวงสรวงก่อสร้างองค์พญานาคอ่างเก็บน้ำธวัชชัย จ.ร้อยเอ็ด” พันเอก ภูวเดช อุทัยพรหม รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นผู้แทนหน่วยเข้าร่วมพิธีบวงสรวงก่อสร้างองค์พญานาคอ่างเก็บน้ำธวัชชัย ณ มณฑลพิธีเกาะกลางน้ำ อ่างเก็บน้ำธวัชชัย...

มทบ.27 ร่วมพิธีสักการะเจ้าพ่อมเหศักดานุภาพ ประจำปี 2565

มทบ.27 ร่วมพิธีสักการะเจ้าพ่อมเหศักดานุภาพ ประจำปี 2565 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองร้อยเอ็ด พันเอก ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นผู้แทนหน่วยร่วมงานสักการะและบวงสรวงเจ้าพ่อมเหศักดานุภาพ...

มทบ.27 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำคูคลอง เนื่องในวันฉัตรมงคล และกิจกรรม Kick Off...

มทบ.27 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำคูคลอง เนื่องในวันฉัตรมงคล และกิจกรรม Kick Off โครงการฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ คลองห้วยเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด พลตรี วรเชษฐ์...

Facebook

YouTube