วันอังคาร, มิถุนายน 28, 2022

ผบ.มทบ.๒๗ เป็นประธานเปิดการอบรมชุดวิทยากรระดับตำบล โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ค่ายประเสริฐสงคราม ร่วมกับ...

เมื่อ ๑๓ ก.พ.๖๑ เวลา ๑๓๓๐ พล.ต.ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผบ.มทบ.๒๗/ผบ.กกล.รส.จว.ร.อ. เป็นประธานเปิดการอบรมชุดวิทยากรระดับตำบล โครงการไทยนิยม...

ทหารร้อยเอ็ด..เข้าอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย

ทหารร้อยเอ็ด..เข้าอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. พันเอก ธวัชชัย แจ้งประจักษ์...

“แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เปิด/ปิดการอบรมโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย รุ่นที่ 1”

“แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เปิด/ปิดการอบรมโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย รุ่นที่ 1” บ่ายวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา...

แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมศูนย์การศึกษาการเรียนตามแนวพระราชดำริ ดิน น้ำ ป่า...

วันที่7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.30 น.พลตรี ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27...

ร่วมอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือในการดับไฟ

เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 61 เวลา 11.00 น พล.ต.ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผบ.มทบ.27...

ทหารร่วมบูรณาการชาวบ้านทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

#กองทัพบกเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส ทหารร่วมบูรณาการชาวบ้านทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 61 บก. ควบคุม กกล.รส.จว.ร.อ. โดย...

ทหารร่วมกับกาชาดร้อยเอ็ดมอบผ้าห่มต้านภัยหนาว

#กองทัพบกเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส ทหารร่วมกับกาชาดร้อยเอ็ดมอบผ้าห่มต้านภัยหนาว เมื่อ 2 ก.พ. 61 เวลา 0900-1130 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ร.อ. โดย ชป.รส.อ.หนองฮี...

ชี้แจงการก่อสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย

#กองทัพบกเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส ชี้แจงการก่อสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย เมื่อ 1 ก.พ.61 เวลา 12.30 น. - 14.00 น. พ.อ.ธวัชชัย...

Facebook

YouTube