วันเสาร์, มิถุนายน 3, 2023

กกล.รส.จว.ร.อ. ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”ปรับปรุงภูมิทัศน์ วัดบ้านสนามชัย อ.อาจสามารถ...

กกล.รส.จว.ร.อ. ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”ปรับปรุงภูมิทัศน์ วัดบ้านสนามชัย อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561:...

กกล.รส.จว.ร.อ.ร่วมประชุมแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ผ่านศูนย์ดำรงธรรม กรณีรถบรรทุกขนส่งทราย สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ที่ อ.หนองพอก...

กกล.รส.จว.ร.อ.ร่วมประชุมแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ผ่านศูนย์ดำรงธรรม กรณีรถบรรทุกขนส่งทราย สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ที่ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด เมื่อ 5 ต.ค.61 กกล.รส.จว.ร.อ.โดย...

กกล.รส.จว.ร.อ.ร่วมสนธิกำลัง ปิดล้อม ตรวจค้น กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ในพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด

กกล.รส.จว.ร.อ.ร่วมสนธิกำลัง ปิดล้อม ตรวจค้น กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ในพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 61 เวลา...

กกล.รส.จว.ร.อ.เข้าเยี่ยมเยียนสมาชิกโครงการเสริมสร้างรายได้แก่เกษตรกรรายย่อย อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด

กกล.รส.จว.ร.อ.เข้าเยี่ยมเยียนสมาชิกโครงการเสริมสร้างรายได้แก่เกษตรกรรายย่อย อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด เมื่อ 4 ต.ค.61 กกล.รส.จว.ร.อ.โดย ชป.รส. อ.ทุ่งเขาหลวง พบปะพัฒนาสัมพันธ์กับนางหนูใจ ทองบ่อ...

กกล.รส.จว.ร.อ.ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างร่องระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

กกล.รส.จว.ร.อ.ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างร่องระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เมื่อ 2 ต.ค.61 กกล.รส.จว.ร.อ. โดย ชป.รส. อ.จังหาร ร่วมกับผู้นำชุมชน เข้าติดตามความคืบหน้า การก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน...

กกล.รส.จว.รอ. อบรมโครงการพระราชดำริจัดการขยะมูลฝอยเเละสิ่งปฎิกูลเพื่อเป็นหมู่บ้านสะอาด ชุมชนน่ามอง ตำบลไร้ขยะ ปี 2561

กกล.รส.จว.รอ. อบรมโครงการพระราชดำริจัดการขยะมูลฝอยเเละสิ่งปฎิกูลเพื่อเป็นหมู่บ้านสะอาด ชุมชนน่ามอง ตำบลไร้ขยะ ปี 2561 เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 61 กกล.รส.จว.ร.อ....

มทบ.27 ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4

มทบ.27 ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 0800 น....

กกล.รส.จว.ร.อ.ร่วมมอบบ้านจิตอาสาประชารัฐให้กับราษฏรผู้ยากไร้ ที่ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

กกล.รส.จว.ร.อ.ร่วมมอบบ้านจิตอาสาประชารัฐให้กับราษฏรผู้ยากไร้ ที่ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด เมื่อ 1 ต.ค.61 เวลา 1000 น.กกล.รส.จว.ร.อ. โดย...

มทบ.27 ปิดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นสำหรับพลทหารกองประจำการก่อนปลดประจำการ และมอบใบประกาศนียบัตร

มทบ.27 ปิดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นสำหรับพลทหารกองประจำการก่อนปลดประจำการ และมอบใบประกาศนียบัตร เมื่อวันที่ 1 ต.ค.61 เวลา 1400 พล.ต.ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผบ.มทบ.27...

กกล.รส.จว.ร.อ.เยี่ยมเยียนกลุ่มเกษตรกร ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กกล.รส.จว.ร.อ.เยี่ยมเยียนกลุ่มเกษตรกร ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ 30 ก.ย.61 กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าพบกลุ่มเกษตกร เพื่อพัฒนาสัมพันธ์ภาพและติดตามการดำเนินงาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวทางศาสตร์พระราชา 2 ราย...

Facebook

YouTube