วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 25, 2024

พลตรี ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 27...

พลตรี ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 27 เปิดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ "คลองสวยน้ำใส กำจัดวัชพืชในลำห้วยเหนือ" เมื่อวันที่...

พลตรีปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย...

พลตรีปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย อำเภอจังหาร ตามโครงการ "หนึ่งใจ เดียวกัน" เมื่อวันที่...

พล.ต.ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผบ.มทบ.27 นำข้าราชการ มทบ.27 และครอบครัว...

เมื่อวันที่ 5 ธ.ค.60 เวลา 0700 พล.ต.ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผบ.มทบ.27/ผบ.กกล.รส.จว.ร.อ.และนางตติยา เอี่ยมละออ ประธานชมรมแม่บ้าน...

พ.อ.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ รอง.ผบ.มทบ.27 ร่วมกับนายศุภกิจ อยู่ร่มพฤกษ์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ...

เมื่อ 3 ธันวาคม 2560 เวลา 1600 กองบัญชาการควบคุมกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด โดย พันเอกธวัชชัย แจ้งประจักษ์...

กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมณฑลทหารบกที่ 27 จัดการตรวจความพร้อมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ด้านบรรเทาสาธารณภัย ณ หน้ากองบัญชาการมณฑลทหารบกที่...

กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมณฑลทหารบกที่ 27 จัดการตรวจความพร้อมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ด้านบรรเทาสาธารณภัย               ...

พิธีทำบุญเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันสถาปนาหน่วย มทบ.๒๗ ครบรอบ ๓๔ ปี...

เมื่อ  ๑๒ ต.ค. ๖๐ พล.ต.ปฏิกรณ์   เอี่ยมละออ ผบ.มทบ.๒๗/ผบ.กกล.รส.จว.ร.อ. และนางตติยา   เอี่ยมละออ  ประธานชมรมแม่บ้าน...

ศูนย์บรรเทาสาธารณะภัยมณฑลทหารบกที่ ๒๗ จัดกำลังพล พร้อมยุทโธปกรณ์ เข้าร่วมซ้อมเหตุแผ่นดินไหวและอพยพหนีไฟ ประจำปี...

เมื่อ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ พลตรี ณัฐชนก  ศิริทีปตานนท์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๗/ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณะภัยมณฑลทหารบกที่ ๒๗...

วันที่ ๑๙ ก.ย.๖๐ พล.ต.ณัฐชนก ศิริทีปตานนท์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่...

เมื่อวันที่ ๑๙ ก.ย.๖๐ พล.ต.ณัฐชนก ศิริทีปตานนท์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๗ เป็นประธานในการประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลผู้ที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดตามมติ ครม. มีสิทธิได้รับยศสูงขึ้น...

Facebook

YouTube