วันอังคาร, มิถุนายน 22, 2021

กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมณฑลทหารบกที่ 27 จัดการตรวจความพร้อมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ด้านบรรเทาสาธารณภัย ณ หน้ากองบัญชาการมณฑลทหารบกที่...

กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมณฑลทหารบกที่ 27 จัดการตรวจความพร้อมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ด้านบรรเทาสาธารณภัย               ...

พิธีทำบุญเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันสถาปนาหน่วย มทบ.๒๗ ครบรอบ ๓๔ ปี...

เมื่อ  ๑๒ ต.ค. ๖๐ พล.ต.ปฏิกรณ์   เอี่ยมละออ ผบ.มทบ.๒๗/ผบ.กกล.รส.จว.ร.อ. และนางตติยา   เอี่ยมละออ  ประธานชมรมแม่บ้าน...

ศูนย์บรรเทาสาธารณะภัยมณฑลทหารบกที่ ๒๗ จัดกำลังพล พร้อมยุทโธปกรณ์ เข้าร่วมซ้อมเหตุแผ่นดินไหวและอพยพหนีไฟ ประจำปี...

เมื่อ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ พลตรี ณัฐชนก  ศิริทีปตานนท์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๗/ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณะภัยมณฑลทหารบกที่ ๒๗...

วันที่ ๑๙ ก.ย.๖๐ พล.ต.ณัฐชนก ศิริทีปตานนท์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่...

เมื่อวันที่ ๑๙ ก.ย.๖๐ พล.ต.ณัฐชนก ศิริทีปตานนท์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๗ เป็นประธานในการประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลผู้ที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดตามมติ ครม. มีสิทธิได้รับยศสูงขึ้น...

กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ดโดยกองร้อยรักษาความสงบเรียบร้อยกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 16 (ชุดปฏิบัติอำเภอเมืองสรวง) จัดกำลังพล...

กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด โดยกองร้อยรักษาความเรียบร้อยกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 16 จัดกำลังพลเข้าช่วยเหลือประราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากฝนพายุ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 เวลา...

พล.ต.ณัฐชนก ศิริทีปตานนท์ ผบ.มทบ.๒๗ และ คณะแม่บ้านมณฑลทหารบกที่ ๒๗...

เมื่อวันที่ ๓ พ.ค.๖๐ พล.ต.ณัฐชนก ศิริทีปตานนท์ ผบ.มทบ.๒๗ และ คณะแม่บ้านมณฑลทหารบกที่ ๒๗ ได้ดำเนินการมอบเงินสงเคราะห์ให้กับบุพการีที่พิการทุพพลภาพ...

พ.อ.ชินวิช เจริญพิบูลย์ รอง เสธ.มทบ.๒๗...

เมื่อ  ๑๑ ก.ย. ๖๐  พล.ต.ณัฐชนก ศิริทีปตานนท์ ผบ.มทบ.27/ผบ.กกล.รส.จว.ร.อ. มอบให้ พ.อ.ชินวิช  ...

Facebook

YouTube