วันพฤหัสบดี, ตุลาคม 21, 2021

พิธีทำบุญเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันสถาปนาหน่วย มทบ.๒๗ ครบรอบ ๓๔ ปี...

เมื่อ  ๑๒ ต.ค. ๖๐ พล.ต.ปฏิกรณ์   เอี่ยมละออ ผบ.มทบ.๒๗/ผบ.กกล.รส.จว.ร.อ. และนางตติยา   เอี่ยมละออ  ประธานชมรมแม่บ้าน...

วันที่ ๑๙ ก.ย.๖๐ พล.ต.ณัฐชนก ศิริทีปตานนท์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่...

เมื่อวันที่ ๑๙ ก.ย.๖๐ พล.ต.ณัฐชนก ศิริทีปตานนท์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๗ เป็นประธานในการประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลผู้ที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดตามมติ ครม. มีสิทธิได้รับยศสูงขึ้น...

พล.ต.ณัฐชนก ศิริทีปตานนท์ ผบ.มทบ.๒๗ และ คณะแม่บ้านมณฑลทหารบกที่ ๒๗...

เมื่อวันที่ ๓ พ.ค.๖๐ พล.ต.ณัฐชนก ศิริทีปตานนท์ ผบ.มทบ.๒๗ และ คณะแม่บ้านมณฑลทหารบกที่ ๒๗ ได้ดำเนินการมอบเงินสงเคราะห์ให้กับบุพการีที่พิการทุพพลภาพ...

พ.อ.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ เสธ.มทบ.๒๗ ได้นำข้าราชการกำลังพลมณฑลทหารบกที่ ๒๗...

กกพ.มทบ.๒๗ : เมื่อวันที่ ๑๑ ก.ค.๖๐  พ.อ.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ เสธ.มทบ.๒๗  ได้นำข้าราชการกำลังพลมณฑลทหารบกที่ ๒๗...

เมื่อวันที่ ๒๒ ส.ค.๖๐ พ.อ.วินัย เจริญศิลป์ รอง...

กกพ.มทบ.๒๗ : เมื่อวันที่ ๒๒ ส.ค.๖๐ พล.ต.ณัฐชนก ศิริทีปตานนท์ ผบ.มทบ.๒๗ ได้กรุณาให้ พ.อ.วินัย...

Facebook

YouTube