วันอังคาร, มิถุนายน 28, 2022

“ รักชาติ รักศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์”

“ รักชาติ รักศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์” พันเอก ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 นำกำลังพล นายทหาร...

มทบ.27 ร่วมพิธีการมอบบ้านผู้สูงอายุตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2565

มทบ.27 ร่วมพิธีการมอบบ้านผู้สูงอายุตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบหมายให้ พันเอก...

“ส่งความห่วงใย มอบให้ครอบครัวน้องทหารใหม่”

“ส่งความห่วงใย มอบให้ครอบครัวน้องทหารใหม่” พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวทหารใหม่ ผลัด 1/2565 จำนวน...

“มอบเงินสินไหมทดแทนในการประกันชีวิตให้กับทายาทของกำลังพล”

“มอบเงินสินไหมทดแทนในการประกันชีวิตให้กับทายาทของกำลังพล” พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธาน ในพิธีมอบเงินสินไหมทดแทนในการประกันชีวิต ให้กับทายาท ของ จ่าสิบเอก...

“มทบ.27 ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต คน101 รวมพลังช่วยกาชาด ร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันกาชาดโลก”

“มทบ.27 ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต คน101 รวมพลังช่วยกาชาด ร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันกาชาดโลก” พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าเยี่ยมให้กำลังพลจิตอาสาพระราชทานและประชาชนที่ร่วมบริจาคโลหิต...

กิจวัตรประจำวันของน้องทหารใหม่(ช่วงเช้า)

กิจวัตรประจำวันของน้องทหารใหม่(ช่วงเช้า) ตื่นเช้า(05.30 น.) วัดอุณหภูมิร่างกายเพื่อประเมินอาการ หลังจากนั้นครูฝึกได้พาน้องๆออกกำลังกาย เพื่อพัฒนาสมรรถภาพร่างกาย วันนี้เริ่มฝึกบุคคลท่าเบื้องต้น ซึ่งครูฝึกได้ประเมินสภาพอากาศแล้วมีความเสี่ยงต่อการฝึก จึงให้น้องๆแต่งกายชุดครึ่งท่อนในการฝึก หลีกเลี่ยงการฝึกหนัก และดื่มน้ำมากๆอย่างน้อยชั่วโมงละ...

“ผบ.มทบ.27 ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร ประจำปี 2565”

“ผบ.มทบ.27 ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร ประจำปี 2565” พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย นางเปรมปรีดิ์...

“ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1/65 ในพื้นที่ จังหวัดยโสธร”

“ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1/65 ในพื้นที่ จังหวัดยโสธร” พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย...

“มทบ.27 ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2565”

“มทบ.27 ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2565” เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30...

กองทัพบกห่วงใย ย้ายน้องทหารใหม่กลับภูมิลำเนาเพื่อดูแลบุพการี”

“กองทัพบกห่วงใย ย้ายน้องทหารใหม่กลับภูมิลำเนาเพื่อดูแลบุพการี” วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 07.30 น. พลตรี วรเชษฐ์...

Facebook

YouTube